پروژه دلربا

روژه فاخر دلربا واقع در بلوار نیایش شیراز با گچبری تیم حرفه ای سعیذ آریا فطرت یک رنسانس هنری در حوزه گچبری کلاسیک و نئوکلاسیک و مجسمه سازی هست

  • کارفرما :

    جناب آقای محمودی

  • نام پروژه :

    پروژه دلربا -نیایش شیراز

  • تاریخ پروژه :

    اردیبهشت 1401

Translate »