سعید آریا فطرت

مدیر عامل

ندا صدری

تیم پتینه

داریوش شنبدی

تیم گچبری

Translate »