سعید

بنیانگذار و مدیرعامل

سعید آریا فطرت

مبتکر سبک مشبک و دارای بالغ بر بیست سال تجربه در زمینه گچبری کلاسیک

سعید آریافطرت متولد شهریور ۱۳۶۲ زاده شیراز حدود ۳۰سال سابقه فعالیت هنری علم آموخته اروپا صاحب سبک گچبری مشبک

گچبری مشبک

100%

گچبری کلاسیک

100%

بازسازی

90%

مصالح با کیفیت

100%
Translate »