سبک ویکتوریایی

تعریف معماری سبک ویکتوریایی اصطلاح معماری ویکتوریایی به یک سبک خاص اشاره نمی‌کند، بلکه به یک دوره اطلاق می‌شود. دوران سلطنت ملکه ویکتوریا بر پادشاهی متحده بریتانیا از ۱۸۳۷ تا ۱۹۰۱ می‌باشد. معماری دوران ویکتوریا بیش از ۶۰ سال را در

Translate »