گل و برگ : مایل هستیم درمورد گل وبرگ درگچبری کلاسیک توضیحاتی را خدمت عزیزان عرض کنیم تا مخاطبان متوجه این مهم بشوند که استاندار اصولی بکار گیری گل وبرگ در کدام قسمت گچبری میباشد. و فلسفه گل وبرگ در گچبری چیست؟ واینکه گل وبرگ باید چگونه در حالت‌های خواب گل ساخته شود؟ تا از نظر بینندگان حالت گل کاملان طبیعی باشد و در واقع بیننده احساس کند یک دسته گل طبیعی روی دیوار یاسقف چسبانده شده، اما با متریال گچ یاچوب یا سنگ،خواب گل یک اصول واستانداردی دارد که باید رعایت شود. تمام گلهایی که در طبیعت وجود دارد از یک قانون خط تقارن تبعیت میکند بدان معنی که،اگر گل از وسط به دو قسمت تساوی تقسیم شود هردوقسمت باهم قرینه هستند،گل در گچبری و منبت و سنگ تراشی باید طوری ترکیب(زیررورو کردن)شود که بیننده امتداد ساقه ی گل را در انتهای گل ببیند بدان معنی که سرگل خوابانده و تح گل بسمت بالا باشد،تصور کنید یک شاخه گل با ساقه اش را روی دیوار بخوابانید،مشاهده بفرمایید که گل در چه پوزیشنی قرار می‌گیرد،این صحیح ترین روش گل سازی هست که باید بصورت اصولی انجام شود،هنرمند در بکار گیری گل وبرگ در اشکال متفاوت محدودیت دارداز نظر هارمونی،به این معنی که نمیتوان هرجایی ازگل در طراحی دیزاین استفاده کرد،جانمایی گل در دیزاین باید مناسبت داشته باشد،در سبک باروک ازگل وبرگ بیشتر بعنوان ریسه گل استفاده می‌شودیا در موتیف ها بکار می‌رود یا اینکه در مجسمه سازی استفاده می‌شود یا به تنهایی بعنوان یک دسته گل در یک قاب یا موتیف بکار می‌رود

ارسال دیدگاه

Translate »