یکی از بزرگترین محاسن گروه هنری ما اینه که از هیچ نیروی خارجی استفاده نمیکنم به این معنی که اشخاص علاقه مند بعد از گذر از آزمون ورودی در آکادمی آریافطرت چندین سال تحت آموزش تخصصی هستند و از این نظر به مدارج بسیار قابل توجهی دست پیدا میکنند که این مهم از چند منظر قابل اهمیت است یکی اینکه همیشه در حال کارآفرینی هستیم و دیگر اینکه تمامی هنرمندانی که در آکادمی ما دوره میبنید مباحث آموزشی را

بصورت صحیح از نظر استاندارد جهانی و علم هارمونی کسب میکنند و هرکدام در آینده به یک نابغه مبدل میشن

2 thoughts on “کارکنان حرفه ای

ارسال دیدگاه

Translate »