alt

اجازه بفرمایید در وهله اول معنی کلمه(موتیف) را خدمت عزیزان عرض بنمایم
موتیف نماد شیئی هست که حامل یک پیام هست ،موتیف ها اغلب نماد هستند،برای آنکه که یک عنصر موتیف بحساب بیاید باید بطور مکرر ظاهر شود.
موتیف،نشانه،عنصر،نقش یا المانی هست که با خصلت تکرار شوندگی بعنوان الگو و پیش فرض دراثر تجسمی،نقش سازی میکند ‌وباعث ایجاد طرح یا تصاویر میگردد.
موتیف ها در امر گچبری کلاسیک قلب طراحی محسوب می‌شوند در اصل ریشه یک طرح موتیف است ودر تمام حالت‌ها ودر اشکال متفاوت ‌انواع سبک هاتکرار می‌شود به عنوان مثال در (ترنج ها،سرقاب ها،کنج گلویی ها،حاشیه ها،تکه سازی ها،سرتاج ها)استفاده می‌شود

2 thoughts on “موتیف

ارسال دیدگاه

Translate »